Front office manager (m/ž)

februar 9, 2024

Pregled oglasa

 • Datum objavljivanja
  februar 9, 2024
 • Zemlja
 • Rok za prijave do
  jul 31, 2024
 • Potrebno iskustvo
  1-3 godine
 • Broj telefona za prijave
  38268888856
 • Potreban CV uz prijavu
  Da
 • Obezbeđen smeštaj
  Da
 • Obezbeđen obrok
  Da
 • Grad
  Kotor

Opis posla

● Organizovanje rada recepcije;
● Odgovoran je za poslovne rezultate recepcije, kvalitet usluga, te troškove recepcije;
● Potpuno je upoznat sa svim procedurama recepcije i odgovoran je za sprovođenje navedenih procedura od strane svih radnika recepcije;
● Kontroliše supervizora recepcije (a u njegovom odsustvu ili u slučaju upražnjenosti te pozicije sam sprovodi) u pogledu – Nadziranja radnog vremena i autorizacije prekovremenog rada i troškova rada u sektoru recepcije;
● Sarađuje sa sektorom rezervacija na svim poslovima u okviru ovog sektora;
● Ispostavlja račune/fakture (za goste i agencije) za izvršene usluge;
● Prihvata i otkazuje rezervacije, i sastavlja popise dolazaka i odlazaka gostiju;
● Priprema popis slobodnih soba za tekući i sljedeći dan i raspoređuje sobe gostima prije njihovog dolaska;
● Izvještava pretpostavljene o dolasku VIP gostiju i o njima vodi posebnu brigu;
● Pazi na to da se ploča sa kursom stranih valuta ažurno održava;
● Brine se za to da se svim gostima pri dolasku srdačno zaželi dobrodošlica;
● Provjerava da li se vodi i popunjava evidencija o gostima;
● Provjerava tačnost izvještaja domaćinstva u odnosu na podatke recepcije;
● Izrađuje tablice, bilježi i odlaže u kartoteku podatke o rezervacijama i rasporedu soba i o tome obavještava podređene;
● Osigurava dobru kontrolu izdavanja i primanja ključeva (gosti i zaposleni/odjeljenja);
● Poboljšava prihod od soba sprovođenjem odgovarajućeg sistema kontrole;
● Redovno provjerava kartone sa podacima o stvarima odloženim u sef kako bi vidio je li neki gost nešto zaboravio i ažurira te podatke;
● Sastaje se sa vodičima grupa i održava sa njima kontakt tokom boravka grupa, i održava stalni kontakt sa tur-operatorima i njihovim predstavnicima;
● Kontroliše i razdužuje pazar na dnevnom nivou;
● Prati rad i pomaže osoblju u svojoj smjeni te ih podučava na samom radnom mjestu;
● Vodi gotovinsku blagajnu, evidentira sva plaćanja, mijenja strane valute, radi sa gotovinom, kreditnim karticama i putničkim čekovima;
● Radi sa uređajem za kreditne kartice, vrši bilans i zatvara na kraju smjene;
● Izrađuje popis važnih (hitnih) telefonskih brojeva i drži ih na vidljivom mjestu za sve službenike recepcije;
● Odlučuje o svim svakodnevnim procedurama recepcije;
● Obavljanje drugih poslova i radnih zadataka iz svoje nadležnosti, za kojima se ukaže potreba, po prethonom nalogu Direktora hotela ili Izvršnog direktora.

Kvalifikacije:
● Radno iskustvo na istoj ili sličnoj poziciji u trajanju od minimum 2 godine;
● Završen fakultet za turizma i hotelijerstvo ili sličan;
● Organizacione sposobnosti, sposobnost koordinacije rada fo sektora sa ostalim sektorima u hotelu;
● Odlično poznavanje engleskog i barem još jednog jezika;
●Prednost će imati kandidati koji poznaju rad u sistemu Opera;
● Vozačka dozvola B kategorije.

Benefiti:
● Rad u renomiranom turističkom naselju sa 5*;
● Mogućnost karijernog i ličnog razvoja;
● Rad u dinamičnom i stimulativnom okruženju.

Razmatraće se isključivo kandidati koji popunjavaju gore pomenute uslove.

Više informacija o samom hotelu možete pronaći na sajtu: https://humahotel.com/