Naša usluga selekcije i regrutacije Vam pomaže da pronađete idealnog zaposlenog za svoju kompaniju sa područja Balkana, bez potrebe da se time bavite.
  Mi ćemo regrutovati i selektovati kandidate prema Vašim zahtevima i predstaviti samo one koji su odgovarajući za traženu poziciju.
  Takođe, pružamo vam podršku tokom celog procesa regrutacije, od intervjua do ugovaranja radnog odnosa.

Proces selekcije i regrutacije

 • Definisanje zahtevanog iskustva, opisa posla, uslova i benefita za konkretnu poziciju
 • Pronalazak adekvatnih kandidata putem naših kanala oglašavanja, baza kandidata i razvijenog sistema preporuka
 • Predselekcija prijavljenih kandidata putem intervjua i procena ličnosti
 • Dostavljanje izveštaja o kandidatima koji ispunjavanju sve uslove
 • Finalni intervju sa kandidatima iz užeg kruga obavlja poslodavac, uz našu pomoć, i donosi odluku o angažovanju radnika

Finansijska nadoknada - Success fee!​

 • Naknada – success fee
 • To znači da naplaćujemo proviziju samo ukoliko se proces selekcije uspešno završi i naš kandidat bude zaposlen
 • Reč je o jednokratnom iznosu bez dodatnih fiksnih troškova
 • Mogućnost garancije za zaposlenog kandidata
 • Osnovna finansijska nadoknada se računa u odnosu na neto mesečnu platu zaposlenog, a zavisi od ukupnog broja zaposlenih kandidata