Izaberite tip oglasa i objavite otvorene pozicije na našem sajtu!

Sezonska pretplata

18.000 рсд

10 aktivnih oglasa
90 dana trajanje pretplate
Prikazan na naslovnoj strani
Istaknuti u pretrazi oglasa
Blog tekst o poslodavcu
Objave na društvenim mrežama
Saveti prilikom sređivanja profila i oglasa

Godišnja pretplata

30.000 рсд

Neograničen broj oglasa
Neograničeno trajanje oglasa
Prikazan na naslovnoj strani
Istaknuti u pretrazi oglasa
Blog tekst o poslodavcu
Objave na društvenim mrežama
Saveti prilikom sređivanja profila i oglasa

Premium oglas

2.900 рсд

30 dana trajanje oglasa
Sve Basic funkcionalnosti
Prikazan na naslovnoj strani
Istaknut u pretrazi oglasa
Blog tekst o poslodavcu
Optimizacija objava za društvene mreže
Saveti prilikom sređivanja profila i oglasa