fbpx

Kako da napišeš dobar CV bez prethodnog radnog iskustva?

Pisanje CV-a bez prethodnog radnog iskustva može biti pravi izazov, ali to ne znači da ne možete ostaviti dobar utisak na potencijalne poslodavce. Ukoliko želite da se zaposlite u ugostiteljskoj industriji, evo nekoliko saveta kako da napišete dobar CV i istaknete svoje veštine i kvalitete, te tako nadomestite nedostatak radnog iskustva.

Počnite sa ličnim podacima. Na samom vrhu CV-a napišite svoje ime, kontakt informacije i sažetak ličnih podataka. Opišite sebe u nekoliko rečenica, ističući svoju strast prema ugostiteljstvu, motivaciju za rad u ovoj industriji i spremnost za učenje i razvoj.

 

Naglasite svoje obrazovanje i bilo koje relevantne kurseve koje ste završili. Čak i ako niste pohađali formalne obuke iz ugostiteljstva, možete pomenuti kurseve ili seminare iz ove oblasti koji su vam pomogli da razvijete veštine koje su važne u ugostiteljstvu. Na ovaj način ćete pokazati da ste zaista zainteresovani za ugostiteljstvo i da ste spremni da učite.

 

Veštine i sposobnosti: Istaknite veštine koje posedujete, čak i ako nisu specifično vezane za ugostiteljstvo. Na primer, istaknite svoje komunikacijske veštine, sposobnost rada u timu, brzinu, fleksibilnost, organizacione sposobnosti i rad pod pritiskom, jer sve ove veštine su izuzetno važne u ugostiteljskoj industriji. Možete pokušati da ih konkretizujete povezujući ih sa timskim projektima koje ste radili u školi. 

Volonterski rad i prakse: Ukoliko ste volontirali ili pohađali praksu u nekom ugostiteljskom objektu, obavezno navedite to u svom CV-u. Ukratko opišite svoje zadatke i odgovornosti tokom tog iskustva i istaknite šta je to što ste naučili i koje ste veštine stekli.

Hobiji i aktivnosti: Ponekad se i hobiji mogu koristiti za pokazivanje određenih veština i osobina. Na primer,
ako se bavite kuvanjem kod kuće, možete to pomenuti kao svoj hobi istaći svoju strast prema hrani i kreativnost u pripremi jela. Takođe, ukoliko ste učestvovali u organizaciji nekog događaja ili se bavite nekim timskim sportom, to može pokazati vašu sposobnost za saradnju i rad u timu.

Reference: Iako nemate prethodno radno iskustvo, možete priložiti reference od nastavnika, trenera ili mentora koji vas dobro poznaju i mogu potvrditi vase veštine i predanost.

Format i stil: Neka vas CV bude jednostavan i pregledan. Koristite jasne naslove i organizujte informacije. Obavezno vodite računa o pravopisnim i gramatičkim greškama. Budite koncizni, CV ne treba da prelazi više od jedne strane. Trudite se da navodite isključivo relevantne informacije za poziciju za koju se prijavljujete, te u skladu sa pozicijom prilagođavajte svoj CV. Za dizajn CV-a možete koristiti neki od besplatnih programa, poput Canve.

Iako nemate prethodno radno iskustvo u ugostiteljstvu, važno je da se fokusirate na svoje veđtine, obrazovanje, volonterski rad i druge relevantne aktivnosti koje pokazuju vašu motivaciju i spremnost za rad i učenje. Zapamtite, svi su jednom bili bez radnog iskustva!