Konobarica/Konobar

mart 28, 2024

Pregled oglasa

 • Datum objavljivanja
  mart 28, 2024
 • Zemlja
 • Rok za prijave do
  jul 6, 2024
 • Potrebno iskustvo
  1-3 godine
 • Grad
  Tivat

Opis posla

• Ljubazno dočekati i uslužiti goste, u skladu sa procedurama
• Biti u toku sa ponudom restorana, slikovito opisivati i efektivno prodavati raznolike opcije hrane i pića sa menija
• Poznavati i primjenjivati Forbes standarde
• Komunicirati sa gostima sa odgovarajućim manirima, razmatrati sve komentare i pronalaziti odgovarajuća rješenja
• Koordinisati sa kolegama u cilju pružanja usluge u skladu sa Regent filozofijom
• Dostavljati račune, pružati usluge naplate, raditi sa bankovnim karticama i gotovinom
• Biti u toku sa restoranskim inventarom i zalihama, svoditi gubitke na minimum
• Biti svjesna/svjestan o pravilnim sanitarnim mjerama – obratiti pažnju na generalnu čistoću tokom restoranskog servisa
• Izgledati uredno, čisto i profesionalno – nositi uniformu sa ponosom