Konobar

март 18, 2024

Pregled oglasa

 • Datum objavljivanja
  март 18, 2024
 • Zemlja
 • Rok za prijave do
  август 31, 2024
 • Potrebno iskustvo
  1-3 godine
 • Obezbeđen smeštaj
  Da
 • Obezbeđen obrok
  Da
 • Grad
  Tivat

Opis posla

• Dočekuje, pozdravlja i uslužuje goste restorana, odnosno bara za koji je zadužen, u okviru određenog reona, po rasporedu nadležnog menadžera;
• Priprema svoj reon za rad, stolove i stolice, briše ih, iznosi cjenovnike na stolove, polira čaše i ostali sitan inventar, odstranjuje neispravan inventar, prima goste, preporučuje i pomaže gostima pri izboru narudžbine, poslužuje goste;
• Porudžbine dobijene od gostiju poručuje u šanku, kuhinji i zahtijeva brzu i tačnu isporuku poručenih konzumacija;
• Priprema salu, stolove i stolice, sitni inventar, provjerava njihovu ispravnost i čistoću;
• Prije iznošenja konzumacija, kontroliše inventar, da li je ispravan i čist, kontroliše konzumacije po broju, izgledu i njihove normative vodi računa o dolasku i odlasku gostiju, provjerava kod gostiju da li žele naknadne porudžbine, kontroliše prijatan boravak gostiju;
• Poznaje ponudu restorana ili bara, pridržava se propisanih cijena iz karte pića, jelovnika i vinske karte, naplaćuje račune u skladu sa zvaničnim cjenovnikom;
• Dužan je da uredno preda svoj pazar i uplati eventualnu razliku u pazaru uslijed nastalih manjkova, dužan je da odvojeno čuva bakšis od pazara;
• U slučaju nesporazuma sa gostom, ili žalbe gosta, dužan je pozvati i obavestiti Menadžera, radi otklanjanja nesporazuma;
• Ukoliko svoj rad obavlja u prvoj smeni, dužan je da pripremi salu za serviranje doručka, po završetku istog dužan je sav inventar pripremiti za sljedeći dan;
• Dužan je da na vreme dolazi na rad, da vodi računa o ličnoj higijeni i profesionalnom izgledu, kao i o higijeni inventara i prostorija gdje radi, da ne služi goste koji su pod dejstvom alkohola i one koji svojim ponašanjem ometaju normalan rad u sali;
• Odgovara za pravilno izvršene poslove i zadatke koji su mu opisom dati, za dnevni pazar, za inventar kojim raspolaže, za tačnost naplate računa, kasiranje i prilaganje kasa blokova – fiskalnih računa gostu, uz svaku konzumaciju;
• Odgovara inspekcijama za svaku nađenu nepravilnost, za blagovremeni sanitarni pregled, za lijepo i korektno ponašanje prema gostu; poštovanje hotelskih propisa i standarda;
• Obavlja poslove po nalogu menadžera u slučaju organizovanja događaja (eventa) koje je ugovorio menadžer prodaje;
• Poznaje sve artikle na meniju i karti pića/vina, kao i načine njihove pripreme i prezentacije i bude u stanju da gostima ponudi kvalitetne kombinacije jela i pića;
• Da sve predviđene usluge restorana, bara, mini bara, odnosno banket službe pruža efikasno i na ljubazan način, u skladu sa hotelskim standardima;
• Da izlazi u susret zahtijevima gostiju na profesionalan i ljubazan način i da pretpostavljenima prijavljuje žalbe gostiju ukoliko nije bilo moguće naći adekvatno rešenje na licu mesta, kao i da provjeri da li je gost zadovoljan riješenjem;
• Da bude fleksibilan po pitanju eventualnih promjena mjesta rada u okviru sektora Hrane i Pića i hotela uopšte i da u slučaju promene odjeljenja izvršava sve radne zadatke koji su mu dodijeljeni na novom radnom mjestu;
• Da se pobrine da njegov radni prostor uvjek bude čist i uređen po dogovorenim standardima;
• Da obavlja proceduru otvaranja i zatvaranja smjene predviđene za to radno mjesto;
• Da po potrebi vrši “Room service” usluge po postojećoj proceduri;
• Da po potrebi u kooridnaciji sa recepcijom i domaćinstvom, vrši pravilnu postavku VIP tretmana u skladu sa procedurom;
• Da učestvuje u izdavanju pića iz bara kada je to potrebno;
• Da kontroliše i racionalizuje potrošnju opreme i sredstava za rad obezbjedjujući da otpis bude što manji;
• Da učestvuje u periodičnim i godišnjim inventarima operativne opreme;
• Da održava visok standard lične higijene i izgleda;
• Da prisustvuje svim sastancima i obukama na koje je pozvan;
• Za svoj rad odgovoran je Menadžeru sektora F&B;
• Osim poslova navedenih u popisu poslova i zadataka, zaposleni se obavezuje da obavlja i druge poslove i zadatke koji u skladu sa propisima i standardima njegovog zanimanja spadaju u djelokrug rada.

Kvalifikacije:

• Neophodno znanje engleskog jezika, poznavanje ostalih jezika je prednost;
• Neophodno prethodno radno iskustvo, poželjno u hotelima visoke kategorije.

Posebni uslovi:
– Obezbeđen jedan obrok u toku
– Obezbeđen smeštaj