Pomocni poslasticar

Pregled oglasa

 • Datum objavljivanja
  januar 26, 2024
 • Zemlja
 • Rok za prijave do
  jul 31, 2024
 • Potrebno iskustvo
  1-3 godine
 • Broj telefona za prijave
  38269170056
 • Potreban CV uz prijavu
  Da
 • Obezbeđen smeštaj
  Da
 • Obezbeđen obrok
  Da
 • Grad
  Budva

Opis posla

– Praćenje i pridržavanje svih hotelskih standarda, procedura i
pravila ponašanja.
– Čišćenje i priprema namirnica.
– Priprema sirovina za proizvodnju.
– Čišćenje,sortiranje i odlaganje kuhinjskog alata i posuđa.
– Održavanje higijene radnog mjesta.
– Trebovanje namirnica i briga o njihovom pravilnom skladištenju.
– Pomoć poslastičaru i pekaru u radu
– Rad u nocnoj smeni
– Izvršava ostale poslove i zadatke po nalogu direktno nadređenog.
– Ponaša se u skladu sa vrijednostima kompanije, predstavljajući uzor i primjer ostalima