Kuvar/ica

januar 23, 2024

Pregled oglasa

 • Datum objavljivanja
  januar 23, 2024
 • Zemlja
 • Rok za prijave do
  jul 31, 2024
 • Potrebno iskustvo
  1-3 godine
 • Broj telefona za prijave
  068809121
 • Potreban CV uz prijavu
  Da
 • Obezbeđen smeštaj
  Ne
 • Obezbeđen obrok
  Da
 • Grad
  Podgorica

Opis posla

Samostalno priprema jela; odgovoran je za: higijenu radnog prostora i inventara, utrošeni materijal prema propisanim normativima, vodi evidencije o primljenim i utrošenim namirnicima; sprema specijalitete sa menija i obavlja i druge poslove po nalogu šefa kuhinje

Slični oglasi