Kuvar

март 18, 2024

Pregled oglasa

 • Datum objavljivanja
  март 18, 2024
 • Zemlja
 • Rok za prijave do
  август 31, 2024
 • Potrebno iskustvo
  1-3 godine
 • Obezbeđen smeštaj
  Da
 • Obezbeđen obrok
  Da
 • Grad
  Tivat

Opis posla

OPIS POSLA I ODGOVORNOST:

• Preuzima namirnice u odredjenim količinama, prema uputstvima šefa kuhinje i njegovih pomoćnika;
• Prima radne zadatke u pogledu pripremanja i gotovljenja jela;
• Po nalogu šefa odnosno zamijenika prprema jela i to : hladna predjela, supe, čorbe, pripremanja ribe, toplih predjela, gotovih jela, raznih pečenja, jela po narudžbini i variva;
• Preuzima potrebne predmete inventara  i radni alat, kojeg po završenom poslu u ispravnom stanju pothranjuje na odredjeno mijesto,rukuje sa Potrebnim mašinama i brine se o njihovoj urednosti i održavanjum kao i o racionalnom korišćenju;
• Vrši serviranje jela na za to odgovarajućem priboru;
• Priprema i brine se da odredjeni predmeti inventara budu uvijek zagrijani na odredjenoj temperaturi (ovali, tanjiri i drugi predmeti za serviranje);
• Brine se o racionalnom korišćenju inventara i sredstava;
• Brine se o čistoći na radnom mijestu, te ukazuje pomoćnom osoblju na zadatke koji treba da se obave na osnovu individualnog zaduženja;
• Izdaje odrdjene vrste jela pod nadzorom šefa kuhinje, odnosno pomoćnika, i vrši i druge poslove po njihovim nalozima.
• Odgovoran je za kvalitet pripremljenih jela kao i radne stručne postupke i količine jela koje je po nalogu dužan pripremiti, servirati i izdati;
• Odgovoran je za materijalnu štetu koja nastane uslijed nemara i drugog sličnog odnosa prema sredstvima rada.

ŠTA OČEKUJEMO OD VAS?

• SSS,III/IV stepen tehničar kulinarstva;
• Poznavanje engleskog jezika;
• Obavezno radno iskustvo na istim poslovima;
• Profesionalan odnos prema gostima i timu;
• Briga o željama i potrebama gostiju.

Posebni uslovi:
– Obezbeđen jedan obrok u toku
– Obezbeđen smeštaj