Pregled oglasa

 • Datum objavljivanja
  april 10, 2024
 • Zemlja
 • Rok za prijave do
  jul 9, 2024
 • Potrebno iskustvo
  Bez iskustva
 • Broj telefona za prijave
  38269270299
 • Obezbeđen smeštaj
  Da
 • Obezbeđen obrok
  Da
 • Grad
  Budva

Opis posla

• Serviranje i dijeljenje hrane gostima
• Priprema salata i punjenje linije sa hranom
• Čišćenje linije i ostali poslovi vezani za samoposlužnu liniju