Pomoćni konobari

april 10, 2024

Pregled oglasa

 • Datum objavljivanja
  april 10, 2024
 • Zemlja
 • Rok za prijave do
  jul 9, 2024
 • Potrebno iskustvo
  Bez iskustva
 • Broj telefona za prijave
  38269270299
 • Grad
  Budva

Opis posla

• Obavlja dio poslova vezanih za usluživanje hrane i pića
• Skuplja inventar i brine se o pravilnom i redovnom pospremanju stolova
• Čišćenje, postavljanje i razmještanje stolova i ostalog restoranskog inventara
• Brine se o higijeni restoranskih sredstava
• Obavlja i druge poslove po nalogu F&B menadžera