Menadžer nabavke

februar 9, 2024

Pregled oglasa

 • Datum objavljivanja
  februar 9, 2024
 • Zemlja
 • Rok za prijave do
  jul 19, 2024
 • Potrebno iskustvo
  1-3 godine
 • Broj telefona za prijave
  38268888856
 • Potreban CV uz prijavu
  Da
 • Obezbeđen smeštaj
  Da
 • Obezbeđen obrok
  Da
 • Grad
  Kotor

Opis posla

● Prikuplja informacije o stanju na tržištu, dostupnosti proizvoda i trendovima;
● Prikuplja i obrađuje zahtjeve za nabavom od hotelskih sektora;
● Kontaktira sa dobavljačima kako bi pribavio informacije o proizvodima i uslugama: cijenu, dostupnost i rok isporuke;
● Ima najmanje 3 ponude za sve artikle, radi analizu trzista prije sezone, prikuplja ponude, obavlja razgovore sa dobavljacima i sa fin. Kontrolorom (u njegovom odsustvu- sa šefom računovodstva) definiše dobavljace za sve artikle za tu sezonu a kasnije u sezoni prati da li se postuju ugovoreni uslovi;
● Priprema redovne izvještaje za poslovanje u vezi sa nabavkom;
● Provjerava odgovaraju li računi za isporučenu robu Listu naruzbine i ugovorenim uvjetima;
● Provjereva kvalitet isporučene robe;
● Provjerava bonitete dobavljača;
● Priprema narudžbine prema specifikacijama i ažurno vodi kontrolni popis narudžbi;
● Organizuje dostavu robe;
● Vodi evidencije o sklopljenim i realizovanim ugovorima kod nabavke roba;
● Konsultuje se sa Menadžerima/Šefovima sektora pri odabiru novih roba i dobavljača roba i usluga;
● Izvještava nadređene o stanju cijena, promjenama na tržištu, poteškoćama pri nabavi robe, novim proizvodima na tržištu;
● Odgovoran je za sadržaj magacinakojima ima pristup;
● Vrši nadzor poslovanje skladišta;
● Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti, i prema nalogu Finansijskog kontrolora, odnosno Šefa računovodstva u nedostatku Finansijskog kontrolora, Direktora hotela ili Izvršnog direktora.

Kvalifikacije:
● Završena škola ili fakultet ekonomskog smjera ili profesionalni trening;
● Organizacijske sposobnosti, koordinacije i kontrole zadatih poslova;
● Iskustvo na istoj poziciji minimum dvije godine;
● Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru;

Profil traženog kandidata:
● Komunikativnost i pristupačnost;
● Razvijene organizacione sposobnosti;

Benefiti:
● Rad u renomiranom hotelu sa 5*
● Rad u dinamičnom random okruženju;
● Mogućnost kako ličnog tako i karijernog napretka;

Razmatraće se isključivo kandidati koji popunjavaju gore pomenute uslove.

Više informacija o samom hotelu možete pronaći na sajtu: https://humahotel.com/

Rok za dostavljanje prijava je: 15.03.2024