Higijeničarka

februar 9, 2024

Pregled oglasa

 • Datum objavljivanja
  februar 9, 2024
 • Zemlja
 • Rok za prijave do
  jul 19, 2024
 • Potrebno iskustvo
  1-3 godine
 • Broj telefona za prijave
  38268888856
 • Potreban CV uz prijavu
  Da
 • Obezbeđen smeštaj
  Da
 • Obezbeđen obrok
  Da
 • Grad
  Kotor

Opis posla

● Održavanje i čišćenje svih prostora u objektu
● Dnevni izveštaj domaćici / nadzornici o izvršenim radovima
● Održavanje i čišćenje kancelarija hotela
● Drugi poslovi i zadaci po nalogu linijskog rukovodioca.

Kvalifikacije:
● NK, KV, SSS;
● Iskustvo na istoj ili sličnoj poziciji;

Profil traženog kandidata:
● Spreman da radi u timu;
● Pedantnost, temeljnost, odgovornost;

Benefiti:
● Rad u renomiranom hotelu sa 5*
● Rad u dinamičnom random okruženju;
● Obezbjeđen smještaj ili naknada za smještaj;
● Obezbjeđen obrok.

Razmatraće se isključivo kandidati koji popunjavaju gore pomenute uslove.

Više informacija o samom hotelu možete pronaći na sajtu: https://humahotel.com/

Rok za dostavljanje prijava je: 15.03.2024