Poslastičar

april 11, 2024
800

Pregled oglasa

 • Datum objavljivanja
  april 11, 2024
 • Zemlja
 • Plata
  800
 • Rok za prijave do
  jul 20, 2024
 • Potrebno iskustvo
  1-3 godine
 • Broj telefona za prijave
  0616960987
 • Potreban CV uz prijavu
  Ne
 • Grad
  Beograd

Opis posla

* Prijem namirnica i odlaganje u predviđene rashladne uređaje i police
* Priprema poslastica u skladu sa definisanim normativima i pravilima dekorisanja
* Obeležavanje pripremljenih poslastica uz identifikaciju datuma pripreme
* Održavanje čistoće rashladnih uređaja i praćenje temperatura hlađenja
* Održavanje higijene radnog mesta
* Adekvatno rukovanje opremom i prijava problema u radu
* Primena internih procedura i sanitarno-higijenskih pravila