Poslastičar

januar 17, 2024

Pregled oglasa

 • Datum objavljivanja
  januar 17, 2024
 • Zemlja
 • Rok za prijave do
  jul 31, 2024
 • Potrebno iskustvo
  1-3 godine
 • Broj telefona za prijave
  38269170056
 • Potreban CV uz prijavu
  Da
 • Obezbeđen smeštaj
  Da
 • Obezbeđen obrok
  Da
 • Grad
  Budva

Opis posla

• Praćenje i pridržavanje svih hotelskih standarda, procedura i pravila ponašanja
• Poznavanje i primjena tehnologija i receptura za pripremu sirupa, kremova, izradu keksa i poluproizvoda za pojedine vrste konditorskih proizvoda
• Poznavanje metoda bojenja krema, makaranaza, čokolada I primjena stih
• Poznavanje metoda pravljenja dekora od čokolade I primjena istih
• Pravi asortiman poslastičarskih proizvoda
• Odgovara za kvalitet pečenog keksa za torte i kolače
• Dobro poznavanje svih vrsta sirovina, aromatičnih materija, pripera i boja koje se koriste za proizvodnju konditorskih proizvoda
• Poznavanje principa rada opreme koja se upotrebljava