Kuvar

januar 17, 2024

Pregled oglasa

 • Datum objavljivanja
  januar 17, 2024
 • Zemlja
 • Rok za prijave do
  jul 31, 2024
 • Potrebno iskustvo
  1-3 godine
 • Broj telefona za prijave
  38269170056
 • Potreban CV uz prijavu
  Da
 • Obezbeđen smeštaj
  Da
 • Obezbeđen obrok
  Da
 • Grad
  Budva

Opis posla

• Praćenje i pridržavanje svih hotelskih standarda, procedura i pravila ponašanja
• Prihvata sva zaduzenja od šefa sekcije,zamenika šefa kuhinje i šefa kuhinje
• Redovno kontroliše datume na namirnicama i polu proizvodima
• Odgovoran je za higijenu u sektoru gde radi
• Obavlja sve ostale poslove po nalogu nadredjenog
• Predaje / preuzima smenu od kolege na istoj poziciji
• Odgovoran je za kvalitet jela I proizvoda na svojoj sekciji
• Pravilno postavlja poziciju po standardima šefa sekcije
• Obavestava šefa sektora o stanju zaliha u kuhinjskom magacinu
• Izvršava ostale poslove i zadatke po nalogu direktno nadređenog