Kasir

januar 17, 2024

Pregled oglasa

 • Datum objavljivanja
  januar 17, 2024
 • Zemlja
 • Rok za prijave do
  jul 31, 2024
 • Potrebno iskustvo
  1-3 godine
 • Broj telefona za prijave
  38269170056
 • Potreban CV uz prijavu
  Da
 • Obezbeđen smeštaj
  Da
 • Obezbeđen obrok
  Da
 • Grad
  Budva

Opis posla

• Utvrđivanje novčanog stanja u kasi na početku radnog dana
• Rad na kasi, naplata kupljene robe od kupaca
• Provera prometa na kraju radnog dana
• Upoređivanje prometa sa stanjem u kasi
• Vođenje evidencije o dnevnom prometu
• Razvrstavanje čekova, uplatnica i kopija računa kreditnih kartica