Konobar

20 Oktobra, 2023

Pregled oglasa

 • Datum objavljivanja
  20 Oktobra, 2023
 • Zemlja
 • Rok za prijave do
  19 Decembra, 2023
 • Potrebno iskustvo
  1-3 godine
 • Broj telefona za prijave
  062662764
 • Potreban CV uz prijavu
  Da
 • Obezbeđen smeštaj
  Da
 • Obezbeđen obrok
  Da
 • Grad
  Zlatibor

Opis posla

• Služi porudžbine hrane i pića u skladu sa standardima,
• Predstavlja menije i pruža detaljne informacije gostima
• Na vreme postavlja i čisti stolove, prema primenljivim standardima, proveravajući njihovu čistoću i opšte stanje i vodi računa da je sve dostupno gostima
• Priprema, održava i čisti opremu restorana, stolove za goste i stolove sa hranom i pićem
• Obračunava usluge, ispostavlja račun i vrši naplatu, izrađuje obračun na kraju smene
• Pridržava se postavljenih higijenskih standarda i standarda profesionalnog izgleda i lične higijene
• Daje instrukcije i nadgleda rad pomoćnih konobara
• Zalaže se za poslovanje koje je u duhu timskog rada