Veoma nam je važno da našim korisnicima pružimo zdrav balans između privatnog i poslovnog života, ali i veliki broj pogodnosti koje će znatno doprineti njihovom poslovnom razvoju. Zbog toga se naš tim potrudio da za sve korisnike pronađe odgovarajuće lojaliti programe o kojima ćete više pročitati u daljem tekstu.

Šta su lojaliti programi i čemu oni služe?

Loyalty programi su marketinške strategije koje koriste kompanije kako bi nagrađivale i zadržavale svoje postojeće kupce, potičući ih da se ponovno vraćaju i redovno koriste njihove proizvode ili usluge. Ovi programi su osmišljeni s ciljem podsticanja lojalnosti kupaca, te uspostavljanja dugoročnih odnosa između kompanija i potrošača. U današnjem konkurentskom poslovnom okruženju, gde potrošači imaju obilje opcija i brzo mogu preći sa jednog brenda na drugi, loyalty programi postaju izuzetno važan alat za održavanje konkurentske prednosti. Nagrađivanjem vernih kupaca, kompanije stvaraju osećaj da su klijenti posebno cenjeni, što povećava šanse da će se kupci vratiti i nastaviti koristiti proizvode ili usluge koje kompanija nude.

Koji tip lojaliti programa smo pripremili za naše korisnike?

Postoje različite vrste Loyalty programa koje kompanije mogu implementirati. Međutim, lojaliti program koji nudimo našim članovima spada u VIP programe. Ovaj program podrazumeva beneficirane i limitirane ponude kod naših parthera, koje su dostupne isključivo našim registrovanim korisnicima. Svi lojaliti programi koje smo pripremili podrazumevaju posebno „krojene“ usloge po meri svih naših korisnika, kako poslodavaca, tako i kandidata.