Konobar / Šanker

18 Oktobra, 2023

Pregled oglasa

 • Datum objavljivanja
  18 Oktobra, 2023
 • Zemlja
 • Rok za prijave do
  18 Decembra, 2023
 • Potrebno iskustvo
  1-3 godine
 • Broj telefona za prijave
  0656006003
 • Obezbeđen obrok
  Da
 • Grad
  Beograd

Opis posla

Konobar / Sanker

Foto